Adviesraad MO Heerlen

Heerlen-Zuid
non-profit organisatie
Advies

Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Heerlen.

De Adviesraad komt op voor alle burgers in Heerlen, maar heeft speciaal oog voor degene die zorg, steun en/of hulp nodig hebben.

Hoe doet de Adviesraad dat?

De Adviesraad volgt de inrichting en de uitvoering van de sociale wetten in Heerlen. Ze geeft commentaar op het beleid dat de gemeente uitstippelt. Is er aanleiding, dan geeft de Adviesraad advies, gevraagd of ongevraagd. De Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning (MO) is onafhankelijk. De adviesraad staat los van de politiek en neemt geen politiek standpunt in. De adviesraad heeft regelmatig contact met ambtenaren van de gemeente en medewerkers van instellingen zoals die van Stand By voor de Wmo en JenS voor de Jeugdhulpverlening. Daarnaast wordt er gesproken met diverse organisaties die in Heerlen actief zijn in het sociale domein zoals bijvoorbeeld buurtorganisaties, seniorenverenigingen en andere maatschappelijke organisaties. Ook regionaal komen adviesraden bij elkaar om gezamenlijke problemen te delen.

 Wie zitten in de Adviesraad?

De leden van de Adviesraad MO zijn betrokken inwoners van Heerlen. Er is een bestuur, clusters en werkgroepen. De clusters zijn er voor de WMO, de jeugdhulpverlening, Participatie en Burgerbetrokkenheid. Tevens hebben we het Meldpunt Sociaal Signaal waar burgers signalen over knelpunten en klachten kunnen melden. In totaal gaat het om ongeveer 25 onafhankelijke vrijwilligers. Werkgroepen zijn tijdelijk en buigen zich over thema’s zoals toegankelijkheid van voorzieningen, het ouderenbeleid of armoede vraagstukken. De coördinatietafel (bestuur en de clusters) zorgt ervoor dat zaken uit de clusters en werkgroepen op elkaar worden afgestemd. Samen zorgen we ervoor dat de stem van de burger wordt gehoord door adviezen af te geven en mee te praten.

Tenslotte, maar niet op de laatste plaats:

De Adviesraad wil namens de inwoners spreken. Daarom heeft ze grote belangstelling voor de ervaringen in Heerlen met de uitvoering van het sociale beleid. Hoe gaat het met de praktijk van zorg en steun in Heerlen? Wilt u meer weten kijk dan op onze website www.adviesraadmo.nl

Reageren?

Heeft u een vraag of een opmerking?

Neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: 06-10 76 52 34 of email:info@adviesraadmo.nl

Wie

Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Contact

Meldpunt Sociaal Signaal
Contactpersoon

Neem contact op met Meldpunt:

2