Organisaties in Heerlen

Ontdek onze 6 organisaties en initiatieven

Buurtorganisatie GMS
Heerlen-StadGMS is een van de oudere buurten van Heerlen. Sinds de sluiting van de mijnen heeft GMS zich ontwikkeld tot een gevarieerde woonbuurt. Om een beetje gezelligheid in de buurt te creëren houden wij verschillende activiteiten voor jong en oud.
SBOH (St. Buurtontwikkeling Heerlen)
Heerlen-ZuidStichting Buurtontwikkeling Heerlerbaan – afgekort SBOH is eind 2000 officieel van start gegaan. SBOH is een organisatie waarin vele buurtorganisaties zijn verenigd. Doel van SBOH is Heerlerbaan de fijne wijk, waar het plezierig wonen en werken is, te laten blijven welke het is, en de zwakke punten binnen de wijk te verbeteren.
Wijkraad Aarbek
Heerlen-ZuidIn Heerlen heeft iedere buurt een eigen wijkraad, ook wel buurtorganisatie genoemd. De wijkraden worden door de gemeente ondersteund. De Wijkraad Aarveld-Bekkerveld bestaat uit een aantal vrijwilligers/actieve bewoners, die willen bijdragen aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in de wijk.Dat doen ze onder andere door het organiseren van activiteiten, het informeren van bewoners en door het voeren van overleg met bijvoorbeeld gemeente, politie, woningstichting, etc. Lees meer...
Heerlen Mijn Stad
Heerlen-StadHeerlen Mijn Stad is de centrumorganisatie (stichting) ter promotie van de stad Heerlen. Bij alles wat we doen staat beleving centraal zodat bezoekers graag naar onze stad komen, bewoners er graag wonen en bedrijven er goed zaken kunnen doen. Wij werken hierbij altijd samen met één of meer partijen; gemeente, ondernemers, onderwijs, partners, inwoners of jou!Waar denken wij aan bij beleving?Sfeerverlichting, mooie aankleding per seizoen en muziek in de Lees meer...
Maankwartier Heerlen
Heerlen-StadMaankwartier is een nieuw stadsdeel. Het verbindt het noordelijk en zuidelijk deel van de stad door middel van een nieuw NS station. Jaarlijks passeren hier 9 miljoen mensen met uiteenlopende bestemmingen. Wonen, werken, reizen, winkelen; al deze functies komen bij elkaar.
Stichting Bewonersraad Heerlen Centrum
Heerlen-StadIn de jaren rond de eeuwwisseling starten enkele personen in het Centrum “De Stichting Bewonersraad Heerlen Centrum”, omdat men zich als bewoners genegeerd voelde. Er was veel overlast, leegstand, verloedering en onveiligheid in de binnenstad. In de pogingen om dit te bestrijden waren er tussen de verschillende partijen heel veel verschillende en vaak zelfs tegenstrijdige belangen. En wie neemt het dan naast en tegenover de gemeente, de politie, de ondernemers, de horeca, de Lees meer...